Click Below link to download

 

 

 

INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES

Arvind Dahal

Aswasthama Bhakta Kharel

Babu Ram Khanal

Badri Prasad Pokhrel

Basu Dev Lamichhane

Bishnu Neupane

Chandra Bahadur KC

Chandra Prasad Dhakal

Daman Bahadur Singh

Editorial

Gol Man Gurung

Gunja Kathet

Khom Raj Kharel

Krishna Giri

Kul Bahadur Khadka

Megh Prasad Kharel

Mukta Raj Upadhyaya

Nanu Maya Devkota

Narayani Devkota

Niranjan Ojha

Raj Kishor Singh

Rajendra Aacharya

Rita Parajuli

Rita Subedi

Shankar Subedi

Shiva Raj Ghimire – Dipendra Kumar Chaudhary

Vishnu Prasad Timseena

Yadav Mani Upadhyaya